Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Zákonitosti

- objektívne procesy, ktoré sa presadzujú nezávisle na vôli človeka
1.) proporcionalita – kvalitatívna a kvantitatívna vyváženosť, vznikajú disproporcie s ekonomickými následkami
 základné rámcové proporcie vo výrobnom procese
 proporcie medzi prvkami výrobného procesu
 proporcie vnútri prvkov výrobného procesu
 proporcie medzi operáciami
 proporcie medzi pracoviskami

2.) paralelnosť – hľadáme spôsoby ako nájsť súbežnosť výrobného procesu, najefektívnejší proces je súbežný

3.) rytmickosť – rytmus
takt výroby, takt pracoviska, takt linky

Rozlišujeme:
a) hlavný biorytmus
b) fázy mesiaca
c) kultúrny rytmus
d) malý slnečný cyklus
e) osobný biorytmus
f) osobný biokalendár

Priebeh rytmickej výroby:
- v rovnakých intervaloch zabezpečovať vstup do výroby
- vynakladať rovnaké množstvo práce (živej aj neživej)
- prináša rovnaké výsledky
- rovnako využívané inputy

opakom rytmickej je arytmická

4.) nepretržitosť
- hľadať spôsoby ako vylúčiť prerušovanie
- stupňovanie automatizovanej výroby
Robotizácia – ako zmenšovať prerušovania

Koeficient pretržitosti
Kp

Žádné komentáře:

Okomentovat