Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vývoj a představitelé naší filosofie po 2.svět.válce.

Marxismus
kořeny v 19. stol. založením sociální demokracie v Praze Dejvicích (Hospoda pod Kaštany)
proniká k nám přes politiku – „Kapitál“ a „Manifest“
až poté filosofická tvorba
vlastní produkce není, pouze překlady, nebo politika a ekonomie
text Kapitál je prý romantická představa a vystřídalo to Bibli při čtení po večerech i v řadě rodin
Karel Teige – literární a umělecký kritik; tvůrčí autor, estetik; nová doma s optimismem
Jiřina Popelová
o původně katolička, přes estetiku a Masaryka k Marxismu
o etika a její dějiny
o „Zrození filosofie“ – eseje, o Tháletovi a jeho chození po pláži atd.
o „Studie o současné české filosofii“ – bilance, kdo tu co dělá za témata (výčty atd.)
po válce monopol marxismu
i Patočkova fenomenologie se dala vsunout do Marxismu
rozvoj gnoseologie (filosofie vědy) – Zelený, Zeman
Milan Machovec – „O smyslu lidského života“
Karel Kosík – reakce na globalizaci
Vítězslav Gardavský
o Brňan, učil filosofii na vojenské akademii
o konkrétně realizoval dialog Marxismu s křesťanstvím
o následně religionistou a starozákonným odborníkem

Arnošt Inocenc Bláha (1879 – 1960) – český sociolog, sociálně filozofický a etický myslitel; v pojetí společnosti vychází ze strukturálně funkční koncepce Durkheima, kterou postupně přetváří ve vlastní tzv. federativní funkcionalismus, považující soc. funkce za rovnocen, nikoliv hierarchizované; světonázorově byl ovlivněn humanismes TGM; etiku chápe jako vědu osvětlující původ, povahu a funkce morálky, ale nezdůvodňující bezprostředně mravní normy a hodnoty
Karel Teige – čes. teoretik avantgardního umění, estetik, kritik; vytvořil antropologickou koncepci umění založenou na pojmech „konstruktivismu“ a „poetismu“; konstruktivismem rozumí úsilí novodobé kulturní a civilizační práce směřující proti formalismu dosavadního umění a prosazující funkčnost konstruktivní tvorby; poetismus jako živel básnosti a vynalézavosti má očistit poezii (umění) od všech cizorodých prvků a vytvořit poezii „pro všechny smysly člověka“; tím vznikne nové umění odpovídající revoluční době a nový svobodný člověk realizující své sny v uvědomělé tvorbě života; tuto koncepci spojil později se surrealismem, hnutím nového životního a uměleckého stylu (Stavba a báseň, Jarmark umění)

Existencialismus
Václav Černý (1905 – 1987) literární kritik, píše dílo Prví sešit o existencialismu a to již v roce 1948; jeho koncepce umění, zvl. slovesného vychází z filozofie Bergsona a franc. personalismu; po r. 1945 seznamoval čes. veřejnost s myšlenkovým proudem existencialismu a zasazoval se o demokratickou orientaci kulturní politiky
Ivan Kosík – přední český existencionalista

Žádné komentáře:

Okomentovat