Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vývoj českého pozitivismu.

český pozitivismus jako filosofie vědy, pokrok vědy a její aplikace
u nás pozitivismus později v souvislosti s otevřením tématiky Herbartismu
u nás linie Osvícenství  Herbartismus  Pozitivismus
diskuse o:
o udržitelná představa samostatné filosofie? přesunutí do jiné přírodní vědy?
o co je filosofie? Jaká má témata?

o má skládat svět, má zkoumat gnoseologické problematiky
zbavení se motivů metafyzických
u nás:
o otázka poměru fyzickost x humanita, vnáší Masaryk
o společenská role – mohlo by jít o vítanou změnu v domácí tradici, překračovala tradici vazeb na německé myšlení
o pozitivismus by mohla být cesta i do jiných oblastí (Francie, Velká Británie), cesta do Evropy
o národní filosofie – filosofie angažovaná v národním programu, základy vědy, kultury,…
o pozitivismus výborný, plně odpovídá povaze národní psychiky, typu duchovní práce, střízlivost, uměřenost (Masarykův pohled)
o filosofie zdravého rozumu místo spekulativní filosofie
o odvolávání se na Husa – schopnost umřít za názor, boj
časový posun
o v Evropě 20. léta 19. stol – Comte, Spencer, Mill
o u nás 70.-80. léta 19. stol; zaostalost x specifický vnitřní vývoj
o příprava půdy vědeckým Herbartovstvím, který první přináší informace o pozitivismus
o u nás zprvu jako školská filosofie, kontakt s Vídní, končí po 2. svět. válce (hlavní smysl a proud dodnes)

Předchůdci
Durdík – filosofie kupí informace speciálních věd
rereráty o pozitivismu
o Josef Mikš – informace o pozitivismu, věda nemusí být v kontrastu s náboženstvím
o Josef Úlehla – teoretik, pedagog
o po založení časopisu Atheneum (Masarykem), vědecká revue, zprvu recenze na vědní knhy; náboženské i ateistické texty, bez protičlánků
od 80. let pozitivismus jako metodologický zdroj
o Král – pedagog, dějepis
pozitivní myšlenkové prostředí, organizace vědecké práce; profesoři, přijímáno jako přirozený názor na svět založený na rozumu a empirii bez velkých záměrů pro osvětu
negativní – u nás v moci a vytěsňoval nepozitivní vědy z univerzity
Masaryk propagoval a vítal jeho způsob národní osvěty, pozitivistou ale NEbyl a měl k němu výhrady, že na těchto základech nelze tvořit etiku (chybí náboženství a city)
u nás málo autorů hodných pojmenování filosof
od 90. let česká verze vitalismu, u nás spíše biologický vitalismus, než filosofický vitalismus

Žádné komentáře:

Okomentovat