Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Představitelé českého osvícenství. Bernard Bolzano, Jiří Procházka, František Matouš Klácel

k nám byrokratickým tlakem, nebyly přijímány s nadšením; germanizační tlak
osvícenský program posunut o emancipaci kulturní a národní
vrchol osvícenství u nás Bernard Bolzano
Bernard Bolzano † 1848
německý a italský původ; vychován v osvícenském duchu, důraz na morální hodnotu člověka
motiv obecné prospěšnosti každého člověka
brzy jmenován profesorem náboženství na filosofické fakultě v Praze; důvod: mladý (26 let) a je studentům blíže názorově i věkově a měl být „volnomyšlenkářský“
spory s Vatikánem, profesura odejmuta, spory o věrovýklad
MATEMATIKA A LOGIKA
o spadá sem filosofie vědy, odkaz na Leibnize a Komenského; chce systematizovat vědy do logické struktury
o „Vědosloví“ (Učení o vědách)
konec 30. let
na základě logické kritiky chce logickou strukturu, dle obsahu i metodologie
důraz na formální stránku
duch Komenského požadavku strukturace výkladu
ovlivnila pokračovatele, včetně Masaryka
filosofický pokus o metodologii vědy
o „Paradoxy nekonečna“
matematický text
předchůdce formulace teorie množin
vedlo k počátku analytické filosofie
o chtěl logický důkaz boží existence  spory a konec teologické kariéry
ETICKÝ MELIORISMUS
o chtěl postupně zlepšit situaci, pokrok
o reformátor, ne revolucionář
o „O dobročinnosti“ – odmítá ji jako sociální řešení, jako systémovost
o „O nejlepším státě“
poč. 30 let
naplnění parametrů utopického spisu, socialistické
není kdy, kde; jen cesty k tomu; jen popis ideálního možného uspořádání
chce rovnost příležitostí, přístup ke vzdělání (bohatí i chutí)
zabránit ohrožení státu zevnitř – omezit kumulování majetku (dědictví zrušeno), nemovitosti vlastní stát
požadavky cenzury, společnost nábožensky tolerantní, stát právo propagovat náboženskou variantu
Jiří Procházka
zabýval se medicínou, anatomií, člověk učené společnosti
některé výzkumy nervové činnosti, mezinárodní proslulost, sám se odvolával ve svém studiu na Descarta a Leibnize
otevřel pro české prostředí téma výzkumu; pokračoval Purkyně  Česká fyziologická škola; nosné pro českou lékařskou vědu (fungování těla)
u nás téma lékařské vědy často představitelé vitalismu

František Matouš Klácel
průkopník socialismu (náboženské verze)
pobýval v Brně u Augustiniámu v klášteře; spolupracoval s Mendelem, styky s Němcovou
teolog, učitel, vědec, teoretik
osobní známost s Bolzanem a spisem o Nejlepším státě  motiv života; šel do emigrace, kde se pokusil převést do praxe
„Ferina Lišák“ – bajka o poměrech v zemi
pokus o systematizaci prací o etice „Dobrověda“ (česká etika) – Hegelovské motivy
„Kniha Svojanovská“
o věda náhražkou náboženství ve společnosti
o ideální obec byly dle něj první křesťanské obce; život v lůně přírody
o utopický motiv 1. spol.
účastník revoluce 1848, emigrace do USA
„Listy přítele přítelkyni o původu socialismu“ – Němcové
revoluční motivy

Žádné komentáře:

Okomentovat