Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Jan Hus a HUSITSTVÍ

Jan Hus
na univerzitě intenzivní spor nominalisté x realisté z důvodu zahraničních mistrů, kteří nominalistické prvky donesly; dále Jan Wiklef s realistickou teorií; spor dále nacionální pozadí; někdo hovoří o Husovi jako nositeli Češství, jiný že je sociální myslitel proti odpustkům
svůjnázorový, proti ničemu, pro nic; škola pozvolný úpadek  konkurence od Klementýna,
reformace; nová idea, k čistým ideálům křesťanů, církev v převodu k ekonomickým aktivitám
chce očistit církev od neblahých morálních projevů, proti odpustkům, ale to by snižovalo i státní příjem
filosofie:
o představitel realismu, konzervativní teoretik
o progresivní hledisko, úsilí o nápravu církve, tím chce církev zachránit
o počátky české reformace spjaté s realismem – Hus, Matěj z Janova, Chelčický
„Knihy o svatokupectví“ – radikální reformace reformních názorů
Stanislav ze Znojma – proti Husovi, dones Wiklefovi spisy


HUSITSTVÍ
války, vnitřní spory hnutí, nepřátelé intervence
zavrhováni i vyvyšování
Táborský radikalismus
o odštěp – sekta, menšina, fanatismus
o důvodem: husité staví na chylyiasmu (náboženské poblouznění a šílenství, očekávání, že velký časový cyklus je počítán různě a stoupenci jsou přesvědčeni o skonání věku
o husité se považovali za Kristovy vojáky a „musí“ vše zničit a udělat krvavou očistu, vnitřní přesvědčení o naplnění Božího plánu
o poté návrat k původnímu křesťanství, možnost účastnit se liturgie, kněz nepožívá výsadního postavení
o při snaze o původní křesťanství staví původní text – tam je vše
po čase a pod vlivem 30.leté války chyliastickým momentům na čas podlehl i Komenský
v 19. stol. také podobné úvahy, u českých Hegelovců, Augustýn Smetana – „O smyslu věků“
každá doba důležitá a my se jí účastníme
Hus ve sporu o univerzálie řazen mezi umírnění Platoniky (realisty)
spory politického charakteru o hlasovací sílu atd. na univerzitách
Hus kritikem církve s reformními požadavky, návrat k ideálu prvních křesťanských obcí; pohled morální + ekonomický + politický  výpadky proti institucím
o plat za biskupa
o mniši z důvodů finančních
o hromadění majetků – lakomost
o i Kristus žil v pohodě ve skromných poměrech
řešení: zástupci církve budou voleni svou obcí bez nároku na plat

Žádné komentáře:

Okomentovat