Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Husitství a husitské války a Petr Chelčický a Jednota českých bratří

Husitství a husitské války
interpretováno pozitivně (myšlenky) i negativně (násilí)
chiliasmus - společnost v očekávání výrazné epochální změny
věřící se mají aktivně spolupodílet

Petr Chelčický
Husův částečně současník, sympatizant Husitství
nevysvěcený
částečné vzdělání, píše česky (latinsky neumí)
„O trojím lidu“, „O církvi svaté“, „Postilla“, „Siď viery“
kritika společnosti, odmítá radikalismus a násilí
radikální pacifista
společenský stav je určením božského stvoření, kritika Táborského násilí a souhlas se zachováním božského určení, jen by se změnil vliv, systém vládnutí by zůstal stejný; chtějí vládnout sami, o to jim jde
nová verze uspořádání
o rolnictvo, měšťany, kupce kritizuje za nemravné 
o lidé ke zkaženosti a nemravnosti inklinují; nemravný = bezbožný; musí existovat stát a právo (donucovací aparát)
ceněn Tolstojem za odmítání násilí
rozvoj diskusí o násilí, důležitosti vědy a vzdělání, postupný vstup měšťanských stavů do kritiky společnosti; lidé s novými představami a životními zkušenostmi
radikalisté odmítali vzdělání, není potřeba psát jiné knihy než tu jednu (Bible)

Jednota českých bratří
charakter církve
princip volitelnosti
propagace vzdělání
spřízněnci a zároveň odpůrci jiných církví (kalvinismus, Wiklefovství); domácí alternativa
chtějí spravedlivé uspořádání
po porážce se stali sektou s nejvěrnějšími členy; jednoduchý selský život
po rozštěpu institucionalizace s důrazem na školství a vzdělání
Jan Blahoslav
o zásluha za činnost, aby nebyla pouze sektou, otevření do Evropy
o Chelčický byl již po smrti, pouze ideový zakladatel

Žádné komentáře:

Okomentovat