Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Humanistická a renesanční podoba české filosofie a vědy.

Reformace
Jednota bratrská – na základě Petra Chelčického vznikla nová samostatná církev; v roce 1457 se ve vsi Kunvaldu na pomezí Orlických hor usadila skupina „bratří a sester“; toužili po životě v duchu biblické rovnosti, jediným měřítkem jejich činů byla Bible – usilovně pracovali, žili v dobrovolné prostotě, bez žárlivosti, závisti, nenávisti; své stoupence získávali ve všech vrstvách obyvatelstva

Lukáš Pražský

Jan Blahoslav – český náboženský myslitel; jeho teoretické úvahy, v nichž spojoval myšlenky reformační s renesančními, se týkaly problémů vzdělanosti a kultury, zejména hudby a estetiky (Musika, to jest Knížka zpěvákům náležité zprávy v sobě zavírající)

Humanismus
-humanustické hnutí přináší do Čech ke dvoru Karla IV. sám „otec humanismu“ Petrarca; náboženské reformační hnutí a husitské války brání jeho rozšíření, ale jen na čas; také ve filozofii se humanismus projevuje jednak jako učené, latinské hnutí, jednak jako národní, české

Bohuslav Hasištejnský – nesústupný a nábožensky nesnášenlivý katolický prelát panského původu, jeho spis O bídě lidské – líčí bědy lidského pokolení i jeho jednotlivých stavů – bída je u něho široký pojem, ztotožňuje se i s neřestí; jeho humanismus ulpěl na formě staroklasicismu, aniž si osvojil, co humanismus přinášel jinde – snášenlivost a humanitu

Jan Šlechta ze Všehrd – úředník české, později i uherské královské kanceláře; spis Mikrokomos vykládá nauku o bohu a člověku a o dvojí lidské stránce, tělesné a povýšenější duševní; název proto, že malý lidský svět byl stvořen bohem, podobný světu velkému

Řehoř Hrubý z Jelení – čes. humanista, propagátor a překladatel antické filozofie a humanistických autorů; sám byl stoicismem ovlivněn a s přispěním platónských prvků zastával ideu „obecního dobra“, která doplněna vlastenectvím tvoří základ dokonalé společnosti

Jan Jesenský – lékař, přírodovědec a myslitel slovenského původu; ve filozofii vycházel z renesančního novoplatonismu a z názorů F. Patrizzia; jeho přírodní filozofické úvahy byly zaměřeny proti scholastice a pozitivně reagovaly na soudobé vědecké objevy; byl stoupencem heliocentrismu (Zoroaster)

Tadeáš Hájek

Žádné komentáře:

Okomentovat