Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Herbartismus a české myšlení.

importováno
filosofie apolitická; pokrok ne politický, ale v osvětě, vědy o vědění, filosofie vědy; přispívá k rozvoji konkrétních oborů s metodologickými základy
přináší jiný způsob argumentace do stávající debaty (Češi hledali smysl filosofie vůbec  nutná báze pro rozvoj vědy a jejich metodologie
není o politice či revolucích, nemá politické problémy, je o vědě  všichni spokojeni
zájem o filosofii, u nás předstupeň pozitivismu
J. E. Purkyně píše v té době, ale nebyl Herbartista; byl „svůj“, ve filosofii spíše inspirovánSchellingem, tj. vývojové myšlení (předdarwinovské, ten nebyl)
částečně Palacký
Následující osoby: konkrétní vědy, zejména aplikační psychologie pro řešení patologických jevů; lidskou psychiku zkoumají na základě lidské fyziologie; studia po světě  psychologické koncepce  filosofie koncepčně založená psychologicky (Pastich)
o Pastich – psychické myšlení
o Jedlička – ústav
o Čupr – bytí a nebytí
chtěli vytvořit koncept národní psychologie, chtějí vysvětlit psychologicky, zdali lze mluvit o národním duchu
rozvíjejí aplikované vědy do péče o postižené lidi, nové instituce s definovanou funkcí; psychicky i tělesně postižení; místo důstojného života

Amerling
založil školu, tvořil jim pomůcky, skončil z finančních důvodů
prosazoval pracovní terapii, to co umí, se rozvíjí; lehce soběstačné – tzv. chráněné dílny
„Účel výchovy je z idiota vytvořit pracovně výkonného kreténa nebo blbce.“

hodně spojováno s biologií, ahistorická, český herbartismus jde dál
 rozvoj antropologie, hledání odpovědi na národní specifičnost
rozvoj věd založených na experimentu; dále psychologie, pedagogika, etika
Otakar Hostinský, Eduard Grégr, Miroslav Tyrš, Lindner
Grégr, Tyrš – uvažovali o vývoji v přírodě, Darwin vystoupil  pozitivní ohlas
o ohlas z Anglie, informace o Darwinovi ihned do slovníků, příznivé přijetí
o u nás nebylo odpůrce Darwina, přenos i na společnost
o Grégr – ohlasy a informace o Darwinovi
články v čas. Květy
vlastní Darwinova tvorba
o oba z Darwina použili kategorie boje o život a přenesení do interpretace dějin doby i společnosti
Purkyně Darwnovi vyčítal, že Darwin je nahodilý, později postupně přijímal

Tyrš
„Náš úkol, směr a cíl“
boj, válka jsou zdravé

Grégr
„Věčný boj“ – antropologická studie v týdeníku Květy; válka, střety a boj přírodním zákone, je žádoucí, zdroj pokroku
válka přirozená součást lidstva a společnosti

Lindner
psycholog, pedagog
autentická interpretace evolucionismu, je vyzrálý, není poblázněný Darwinem, není jeho nadšenec
Darwin pro etické úvahy; pro konfrontaci se Schopenhaurovým pesimismem
vývoj vždy zlepšování, triumf lepšího nad horším
„Záhada štěstí“
o koncepce přístupu k etice
o eubiotika – optimismus, životní veselost
společenský vývoj cílený
Darwin společenské a morální aspekty nemá; na to upozorňuje, nekritizuje
pedagogické dílo – výchova = záměrné podílení se na evoluci; morálka = lidský vklad do vývoje

Hostinský a Durdík
estetika
Otakar Hostinský
rozvinul estetiku do samostatné vědní disciplíny
„Slovo o krasovědě“ = estetika, text z časopisu Lumír
o nemělo by jít o filosofii a metafyziku, ale samostatnou vědu
o nezávislá na filosofické soustavě, ale neměla by pomíjet výsledky ostatních věd, měly by jí být ale nápomocné k hledání prvků krásy
o hlavně spolupráce s přírodními vědami – fyzika, fyziologie a psychologie (psychika k estetice se má jako fyzika k matematice)
o člověk podřízen přírodním zákonům, stejně tak krása a celý svět; chce dělat vědeckou antropologii, lidská přirozenost podmíněna čím je pro nás krása
o i umělecká tvorba vázána na přírodu a prostředí; jsme přírodními bytostmi  umění vázáno na přírodu, člověk z přírody, umění tak také  reflexe
umění speciální způsob reflektování přírodních zákonů; názor jako Darwin objevují se témata „boj o život“ a „pohlavní výběr“ – boj lepší x odpadlíci; silnější vyhrávají (motiv Darwina)  přeneseně boj Ruchovců x Lumírovců

Josef Durdík
v osobním životě Hostínského kamarád, v teorii oponenti
nemístní materialismus
chce po umění vytříbenost a čistotu tvorby uměleckého vyjádření
přirovnáván někdy ke Kantovi a Leibnizovi
zájem o Darwinismus a propagoval a obhajoval ho; setkal se s Darwinem
o stať v časopise
o Darwinismus hlubší filosofické základy, než se jeví na první pohled
o = do oblasti přeměněné kantovství
o Darwin chce pofilosofovatit a odmítá znaturalizování
o dění a procesy zákonité; vývoj = účel, hnací moment; Darwinismus ale založen na nahodilosti, autoři popisují co je jim bližší; proto nutno zfilozofovat do naplnění, k sebezdokonalení, kauzalita
o svět obsahuje účelové směřování k nejlepšímu spořádání
není materialisticky založen, reflektuje s náboženskou reflexí; přes Darwina obhajuje Kanta s tím, že nemůže směřovat k ateismu
hýbe světem ve ¾ 19. stol. – Darwin

Josef Adolf Bulova
Žid, autor, lékař
evolucionista, náboženský a lékařský přístup
panteistická představa – kritika antropomorfní představy Boha
o celý vesmír = boží tělo, materiální, životní síla s duchovním principem
o přiblížení se vitalismu
o nemůžeme odhadovat záměry duchovní síly
o zákonitosti tohoto typu myšlení


v dalším vývoji se na Darwina odvolávala tendence s rozvojem pozitivismu; naše tradice volnomyšlenkářská (ateistická), ateistická osvěta; neměli politické ambice, po revoluci ´89 chtěli znovu založit¨

Žádné komentáře:

Okomentovat