Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Filosofie v exilu a samizdatu.

Hlavní úlohu hrají emigrační vlny spojené s únorem 1948 a srpnem 1968. K nejvýraznějším osobnostem spojeným s poúnorovou emigrací patří:
Ferdinand Peroutka (1895-1978)
- přední český novinář, publicista, spisovatel (šéfredaktor týdeníku Přítomnost, pol. redaktor LN)
- filozofický dosah má především jeho kniha Jací jsme. Pokus o národní charakteristiku (1924) a spis Budování státu I-V (1933-39) analyzující politické dění v prvních čtyřech letech republiky
- komunistické ideje kritizoval už od 20. let
Pavel Tigrid (nar. 1917)
- dvojnásobný exulant – poprvé v roce 1939 do Anglie, podruhé 1948 do Mnichova, potom USA a Francie
-  založil a redigoval politicko-kulturní časopis Svědectví – tato revue, určená nejen exulantům, ale i čtenářům v Československu, přinášela rovněž příspěvky autorů z domácího disidentu
- po listopadu 1989 vyšla kniha Politická emigrace a Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu – zamyšlení se nad nejnovějšími českými dějinami
Erazim Kohák (nar. 1933)
- vystudoval filosofii a teologii v USA, dnes v Bostonu na univerzitě profesorem
- zaměřuje se především na problémy „čisté filosofie“, tj. na otázky vyrůstající „ z nadčasové aktuality našeho obecného lidství“
- pokouší se čelit postmodernistické skepsi, a to obratem k racionalitě pojímaného jako „schopnost pochopit smysl věcí a dějů“
- některé studie publikoval v exilových časopisech: Svědectví, Studie, Proměn
Václav Bělohradský

Žádné komentáře:

Okomentovat