Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Filosofie dějin v 19. stol.; ohlasy hegeliánství.

České Hegeliánství
inspirace pro mnohé (kritika i pozitivní ohlasy)

František Čupr
„Polemika o bytí české a německé filosofie v Čechách“ – snaha zapojit německou filosofii do rozvoje v Čechách
filosofie zbytečná a nadbytečná

Karel Sabina
doporučoval nevzhlížet k německým umělým systémům
máme se vrátit ke Slovanským mytologiím
sběr folklóru, hádanek, … (Čelakovskyj)


diskuse na téma národní emancipace  neodmítání jen německé filosofie, ale odmítal filosofii obecně
u nás tak filosofie nepěstována, oproti Evropě v pozadí
obhájci filosofie Hegeliánců

Augustin Smetana † 1851
českou filosofii píše německy, publikoval v němčině, neřeší národnostní motiv
současník Bolzanův v čase i prostoru, zemřel cca. ve 30. letech
kritika Havlíčka a odvědění, nevědomost  vědomost
filosof, teolog (řád Kžižovníků s červenou hvězdou), v Praze na Filosofické fakultě, děkanem  konec profesury; revolucionář, vyobcován i z církve
chce filosofii prakticky využít v politické činnosti, morálce a pokroku
dějiny logickým postupem
uvažování o současnosti; přítomnost těhotná kvalitativní změnou, kterou musí někdo udělat
kritika Schellinga i Hegela, protože předpokládal zhoršený vývoj, ten je ale stálý
odmítá teoretismus
motiv chiliasmu – něco se stane se světovým duchem
absolutní duch = absolutní duch dobra, lásky (poté Feuerbach, Fromm, Schelling)
„Vznik a zánik ducha“ – o absolutní idei
„Osudy kněze vyobcovaného z církve“
otázky dějin, dějinnosti a hodnocení současné doby
chce najít motor dění
v lidských dějinách je odraz přírody, vývoj od nevědomé reflexe (=rostlin = vědomí pocitu) k vědomí o vědomí
„Význam současného věku“ – reflexe své současnosti
o kategorie život – stálý střet dvou tendencí (pozemskost x božskost), ty tvoří realitu
o v tomto řádu i lidské dějiny; střet dvou sil, výsledek = nová kvalita
o doposud pozemskost (až na počáteční odklon života od přírody); počínaje naší dobou se začne projevovat božskost, aby se navrátil člověk k přírodě; v kvalitativně nové jednotě
o  harmonická syntéza: vytoužený ráj – nová syntéza, lidské dějiny jako přírodní; došlo k oddělení a hledání cesty se s ní spojit
o jde o splynutí s podstatou doby; pomocí reflexe; člověk rozhodující faktor směřování k nové době; vytouženému ráji (uskutečnění lidskosti)
o současnost je důležitý zlomový okamžik, dojde k završení vývoje
o částečné obsažení chiliasmu
„O poslání univerzit“ – ta nese dějiny, reflexe

Žádné komentáře:

Okomentovat