Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Filosofické stránky díla J. A. Komenského.

„učitel národů“
Díla:
o Velká didaktika
o Labyrint světa a ráj srdce
o Orbis pictus = Svět v obrazech
o Brána jazyků otevřená
o Informatorium školy mateřské
školství dělal jako práci, na zakázku
všeuměl, částečně i filosof (myslitel) evropského a světového formátu
„produkt“ bratrských škol, využil evropské dimenze, studoval v zahraničí (Hernborn), nedosáhl uceleného vysokoškolského vzdělání, nová podoba vzdělání
chce budoucí školu dále rozvíjet a předávat
v Hernbornu získal motiv s celoživotním dopadem a předurčením: sestavení kompendia všech poznatků – popularizační encyklopedie
není osvícenec, ale encyklopedické projekty již v době Komenského studií
hluboce věřící člověk, vysoce postavený člen náboženské obce – biskup, motivace k psaní děl a tématům, podléhání chiliasmu
zbožnost argumentem k humanitě, často podléhá mystice a proroctvím, zdálo se mu, že se něco velkého blíží; na konci života je i vydal
náboženský humanismus + náboženská mystika = dílo Komenského; bral to za jediné možné řešení; jediné útočiště před bohem je člověk samotný, uvnitř sebe sama
konzervativní astronom; znal sluneční soustavu, ale niky nepředával; Zemi bral jako střed (geocentrismus); člověk je stvořen k obrazu božímu, země morálním středem, ne fyzickým – o tom nediskutuje
chce změnit společenské uspořádání, aby život lidí byl humanistický a uspořádaný
  Všenáprava věcí lidských (objevena ve 30. letech 20. stol.)  filosofické dílo
o celé v latině, celoživotní práce, částečně shořelo
o žánrově považováno za utopii
o pokus o vytvoření programu, jak dosáhnout zlepšení podmínek života důstojného člověku; před ním bez šance na úspěch – nebyla komplexní (ekonomická, politická, …)
o chce společnost založenou na humanitních aspektech
o inspirován Jiřím z Poděbrad, nevytváří ideální stát, ale chce nabídnout řešení pro evropskou krizi své doby; dává k diskusi odborníkům i politikům; předává základ k promyšlení a zdokonalení
o diplomatem, uznávaná osobnost; jednání míru Velká Británie – Holandsko
chce ukončit válečnou krizi Evropy
z důvodu jazykové rozrůzněnosti v Evropě a z toho vyplývající zhoršené obecné vzdělanosti chce nový jazyk – esperanto
univerzální odzbrojení, kde jsou zbraně, hrozí jejich použití
tvorba orgánu nadnárodního, kde by se řešily vojenské konflikty – pro mír
tvorba orgánu pro mír i radu církví se zástupci všech
otázka, zdali utopií, návrhy k jednání, nikoliv komplexní státní řešení
důraz na vědění a vzdělání, bez ohledu na bohatství, povinnost pracovat,
chce zrušit monopoly na všechno
razil Aristotelovu přírodní filosofii, úvahy o člověku; člověk je svou přirozeností dobrý

Všenáprava
překračuje rámec utopií, má realistický základ, ucelenější představa, humanistické; konkrétní politická situace; řešení krize Evropy
Pobělohorský exulant, nikdy se nevrátil, z náboženských důvodů, putoval všude
pozván do Anglie, kde pracoval na školské reformě Cesta světla
o vstupní kapitola Všenápravy
o nástin programu dostupného vzdělávání
o původní inspirace sepsat encyklopedické dílo
pokus o syntézu myšlení a vědění  Pansofie (Vševěda)
o nemá být jen shrnutí, ale i shrnutí s ohledem na čtenáře, který není teoretik – popularizační
o nesepsal, jen popularizuje a sumarizuje, aby vyhovovalo praxi a rozvíjelo osobnost
Pampedia (Vševýchova) – důležitost výchovy pro humanizaci
Pandorthie – idea vhodnosti vytvořit univerzální a dostupný jazyk ke zprostředkování mezi národy; latina ne všem dostupná
zlepšit stav vzdělanosti, veřejné správy, náboženské rozdíly, jazyk, diplomatické fórum, reforma věd, výchovy
pokus naplnit ideu humanity faktickým obsahem se složkou humanity a o evropskou integraci (po Jiřím z Poděbrad)
cesty po Evropě, při moru přišel o rodinu, shořelo mu skoro vše
většinou výhoda, kam v emigraci přišel, tam si ho vážili
nějaký čas v Uhrách (Maďarsko / Slovensko); pedagogické reformy; možnost funkce na Prešovském kolegiu (univerzitě); neumístil se tam z důvodu protestantů a on byl český Bratr (Jednota bratrská)
objevil se v závěti mecenáše, který se o něj staral, pak přešlo na syna v Holandsku; do konce života tak o něj bylo postaráno

Žádné komentáře:

Okomentovat