Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Česká filosofie

1. Počátky české vzdělanosti a filosofie; česká středověká filosofie.
filosofie u nás dovozová záležitost, na nikoho původní filosofii nelze vazovata, v době Národního obrození hledání praktičtějšího myšlení podobného filosofii
19. stol. – filosofie vždy dovážena, měli bychom se jí zbavit a založit své myšlení na základě staroslovanských pověstí, pořekadel atd. (Havlíček)
1. výskyt u nás Konstantin a Metoděj ze Soluně – 2. pol. 9.stol.; vliv na naší kulturu
 založení biskupství, kněžských učilišť; překlad evangelií; vývoj směrem k evropské standardizaci
dále psaná kultura a teorie směrem k využívání latiny (kultura, umění, věda, filosofie, …)
inspirace architekturou, vliv antiky (románské, latina, próza); doplněné křesťanstvím
ve Středověké filosofii: univerzita = prototyp VŠ s komplexním vzděláním se standardizovanými přístupy a prostředky (všude po světě možnost studia na více školách, u nás i v zahraničí „mistři“)
spousta mistrů jméno Jan, z českých mistrů hodně v Londýně
univerzita
o fakulty  obory
o filozofie na fakultě svobodného umění (jazyk, latina, argumentace, logika, astronomie, matematika, filosofie); po absolvování trivia a kvadrivia možnost na teologii nebo medicínu nebo práva
před založením UK 1348 byla filosofie na církevních učilištích, dialektika; přírodní filosofie Aristotelova, logika; učitel: Bohumil
obecné příručky pro diskutační rozpravy o Aristotelově filosofii platné pro celou Evropu
teoretická tvorba nerozvíjena, u nás do přelomu 4. a 15. stol. není autorství filosofie, jen učitelé
populární lit.: překlady textu do češtiny; Kantovo dvojverší, Spor duše a těla; základ k učení mravouky (k lidem, náboženství), využil i Komenský
Karel IV. soustředil tým teoretiků zabývající se literární činností
o Bartoloměj z Chlumce
pořídil sbírku Hádanek, terminologický slovník, české ekvivalenty latinské a řecké terminologii
kniha „Ptačí zahrádka“ – středověký didaktický přírodopisný text ve verších, vše co létá (netopýři, mouchy, draci), včetně mravního ponaučení; v moderním vydání doslov, ilustrace Borna
pomezí populární x teoretické didaktické literatury
Antisameratus = vzdornedvořák: jak se chovat, mravní ponaučení, po celé Evropě, autor neznámý
životopisy svatých
Tomáš Štítný ze Štítného
o „Řeči besední“ aj.
o interpretuje křesťanskou morálku
o vše v češtině, řeší terminologii a ekvivalenty
o neakademický představitel naší scholastiky
o vzdělaný, nesvěcený (neteolog, nekněz)
o problém teoretikům, poznamenán mystikou, nechce logiku Aristotelovu, sází na intuici, cit; hlavním důkazem je mu zjevení (důkazy nebrat), více bližší lidem

Žádné komentáře:

Okomentovat