Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Jak je vyjádřen druhý rozměr? – Ježíš, učedníci a Církev.

Jestliže se při poslední večeři Ježíš loučí s apoštoly, znamená to také, že se skrze jeho smrt uskutečňuje nová a věčná smlouva, ze které se rodí a vyrůstá církev - nový lid Boží.
Už jsme řekli, že společné jídlo bylo vyjádřením společenství. Chléb proměněný v Tělo je dán, aby vytvářel Tělo církve. Krev je dána, aby zpečeťovala novou smlouvu. Tělo sjednocuje mnohost údů. Učedníci přijímající jeden chléb, tvoří i tělo – formuje se tak společenství (1Kor 10,16-17). Ale protože se krev vylévá za mnohé, zasahuje tato hostina větší množství lidí – všechny lidi.
Jakou roli hrají při poslední večeři učedníci? Mlčí, ale nejsou pasivní. Znamená to, že večeře, kterou budou konat na jeho památku nebude JEJICH, ALE BUDE JEHO – BUDE TO VEČEŘE PÁNĚ (1Kor 11,20).

Žádné komentáře:

Okomentovat