Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

IV. EKLESIÁLNÍ ROZMĚR SVÁTOSTÍ

Apoštolové byli zmocněni Kristem k některým věcem – ke království – vyhánět zlé duchy, pomazávat nemocné a uzdravovat je, mají volat k obrácení a pokání a k víře. „Kdo slyší mě, slyší vás“ (Lk 10,16); „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny“ (Jan 20,22s);  „To čiňte na mou památku“,  „Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ (Mt 28).
V tomto úkolu daném apoštolům trvá v církvi a jejích svátostech Ježíšovo spásné poslání. Společenství církve se má stát znamením Božího království (Sk 2,42).
Viditelné společenství církve je znamením boholidského společenství. Církev je znamením přítomnosti Trojice a svatým chrámem (Ef 2,20), je svatým kněžstvem (1Petr 2,5). Církev je Tělo Kristovo. Je ZNAMENÍM a NÁSTROJEM vnitřního spojení lidí s Bohem a lidí navzájem – LG 1 – je všeobecnou svátostí spásy.
Ta spása se uskutečňuje a rozvíjí ve svátostném životě církve.

Žádné komentáře:

Okomentovat