Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

III. Závěr.

Možná se nám zdají christologické problémy abstraktní, odtržené od života, ale přesto jsou nezbytnou základnou pro soteriologii, která je pro nás aktuální. Pro naší dobu není sice tolik aktuální jednota Kristova, tedy problém spojení dvou přirozeností v jedné osobě, jako spíš jedinost či jedinečnost Kristova. Žijeme v době náboženského pluralismu. Mnozí hledí na Krista, oceňují jeho osobnost, ale neberou ho jako jediného Spasitele. Je pro ně jedním z mnoha nebo jedním z několika, velkým ale jen člověkem. Musíme proto vědět kdo Kristus je, abychom dovedli odpovědět těm, kteří se ptají po důvodech naší naděje.

Žádné komentáře:

Okomentovat