Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

III. Co říká o stvoření NZ

1. Víra ve stvoření v Ježíšově životě

Ježíš ztotožňuje Boha s Pánem, se Stvořitelem, s Pánem „nebe i země“ (Lk 10,21;  Mt 11,25).  Ve svém kázání se odvolává na „princip stvoření“  (Mk 10,6;  13,19;  Mt 13,35;  19,8;  24,21 …;  Lk 11,50).  Ježíš se projevuje s mocí – koná zázraky – ukazuje Božskou moc, kterou byl stvořen svět. Ježíš ukazuje spásnou Boží moc, která se dotýká každého jednotlivce, a která souvisí s mocí stvoření.

2. Bůh je středem stvoření

Všechno, co existuje je stvořeno Bohem prostřednictvím jeho slova (Řím 4,17;  11,36;  1Kor 8,6 … Kol 1,16).  Stvořený svět je zaměřen k Bohu Otci  (Řím 11,36).  Systematicky je vyložena NZ víra ve stvoření ve Sk 17,22-31 – Pavlova kázání na Aeropágu.

3. Ježíš Kristus – prostředník stvoření a vykoupení

(1Kor 8,6;  Kol 1,15-20).

Žádné komentáře:

Okomentovat