Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

b2) Poslední večeře je zvěstováním smrti a života

Poslední večeře je připravena minulostí, kterou uzavírá a zároveň otevírá budoucí události, které anticipuje. – Tajemství smrti a života.
Začátek vyprávění ukazuje souvislost s Ježíšovou smrtí:  „v noci, kdy byl zrazen“ (1Kor 11,23)
Závěr vyprávění – otevírá budoucnost – život – Boží království (Mt 26,29; Mk 14,25; Lk 22,18) – (1Kor 11,26) „dokud on nepřijde“.
Začátek a závěr vyprávění zvýrazňují dva póly poslední večeře – přicházející utrpení a smrt – oddělení, nepřítomnost a život překonávající smrt – nové společenství a nová přítomnost Ježíšova mezi svými. – VELIKONOCE – napětí.
Ježíš přišel, aby tu byl pro druhé – poslední večeře je exegezí jeho života – před i po Velikonocích. Ježíšovým tajemstvím je tajemství jeho smrti pro vás, aby vám získal život.
DAR ŽIVOTA je symbolizován slovy: „Vezměte a jezte“,  „vezměte a pijte z toho všichni“ – vydání v lásce, společenství a odpuštění.

Žádné komentáře:

Okomentovat