Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

7. O milosti (De gratia)

Úvod, specifika nauky o milosti, začlenění do celku dogmatiky, základní pojmy. Základní věroučná vyjádření týkající se milosti. Svědectví Písma: téma milosti ve Starém Zákoně: vyvolení a smlouva, stvoření člověka k Božímu obrazu, prorocká poselství, smlouva nová a věčná; milost v Novém Zákoně: Boží království, milost jako společenství s Bohem, milost jako nová spravedlnost a svatost. Rozvoj tématu v tradici církve: mezník, který představuje učení sv.Augustina, pelagianismus a semipelagianismus. Scholastické základní rozdělení milosti, problém „zvěcnění“ milosti. Martin Luther a jeho pojetí milosti. Shrnutí: trinitární původ milosti, kristocentrické zaměření, osobní charakter milosti: milost je osobní, dynamická, ontická, dějinná, pospolitá, nezasloužená, nutná, univerzální.

Žádné komentáře:

Okomentovat