Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

6. Základní črty mariologie v Novém Zákoně.

Jak už jsme viděli, v Písmu nejsou učeně formulované výpovědi o Marii – jsou tam odkazy, jednotlivé kamínky, z kterých se mariologie snaží sestavit celistvější obraz – i když ani ten není dokonalý. Základní biblickou výpověď můžeme shrnout v několika bodech:
1.Maria je vyvolená služebnice, přijala milost Ducha svatého k tomu, aby se podílela na Vtělení Božího Syna.
2. Maria představuje prototyp vztahu člověka a Boha. Stává se v tom vzorem a modelem pro jednotlivého věřícího i pro celou církev.
3. Maria je matkou Pána, který od ní přijal své lidství působením Ducha svatého. Maria přijala tuto milost jako úkol. Naplnila ho ve víře, naději a lásce ve svém vztahu k Ježíši.
4. Svědectví o tom, že Maria je panenskou matkou Boží, je zakotveno v Písmu a převzato církví. Je to základní tvrzení, na kterém spočívá veškerá mariánská úcta.

Žádné komentáře:

Okomentovat