Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4) Scholastická definice svátostí.

Debata se rozvinula kolem pozice Berengara z Tours (+ 1088) a hledala se jasná definice svátostí – odkazem na Augustina a Izidora Sevilského (+ 633) („SVÁTOST JE SKUTEČNOST, VE KTERÉ POD ZÁVOJEM VIDITELNÝCH VĚCÍ PŮSOBÍ SKRYTĚJI BOŽSKÁ SÍLA SPÁSU“) došli k tvrzení, že svátosti nejsou pouze vnější znamení, ale že to jsou účinná znamení, tedy reálné symboly.

- Hugo od sv. Viktora (+1141): „Svátost je tělesný neboli hmotný element, který je zvnějšku přístupný našim smyslům, a svou podobností zpřítomňuje, ustanovením naznačuje a posvěcením obsahuje nějakou neviditelnou a duchovní milost.“
rozvinul teorii svátostí, jako nádob milosti – příliš materielní chápání. Svátosti jsou vasa medicinalia gratiae (nádoby uzdravující milosti).

- Petr Lombardský (+1160) – Čtyři knihy sentencí – učebnice univerzitní teologie ve 13. – 16. stol. O svátosti můžeme mluvit tehdy, když jako „znamení Boží milosti a forma neviditelné milosti je jejím obrazem a příčinou.“  - PŘÍČINA MILOSTI – kontroverzní. Už stanovuje počet na 7.

- Sv. Tomáš Akvinský: sacramentum vztahuje na obvyklou 7 a říká: „Svátost je znamení posvátné skutečnosti nakolik to znamení posvěcuje lidi.“  - svátosti působí to, co naznačují – není to magie „HOKUS POKUS“.
- Sv. Tomáš – Bůh je hlavní příčina; - svátost je pak nástrojovou příčinou. „Boží moc není vázána na svátosti“. Svátosti v nás působí milost ospravedlnění. Svátosti označují: - základ našeho posvěcení: smrt a vzkříšení Kristovo
způsob našeho posvěcení: milost a ctnosti (následování Krista)
cíl našeho posvěcení: věčný život
Svátosti jsou signa   - rememorativa – připomínají utrpení Kristovo
            - demonstrativa – přinášejí a zpřítomňují Boží působení - milost
            - prognostica – jsou zárukou budoucí slávy
Augustinovské verbum et elementum je scholastikou interpretováno aristotelsky jako materia a forma – vytváří celek svátosti.
Materia je určovaná, forma určující  – dochází tak k jistá schematizaci svátostí.

Žádné komentáře:

Okomentovat