Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3) Augustin – sacramentum – signum sacrum.

(svátost je znamení posvátné skutečnosti)
Užívá výrazu mysterium (naukový aspekt) a sacramentum (kultický aspekt) jako synonyma.
Podle Augustina je sacramentum:
SZ – sabat, obřízka, oběť, pesach, nekvašené chleby…. Janův křest
NZ – Písmo, Otče náš, vyznání víry, řeholní sliby….další obřady.
Největší svátostí je pro Augustina sacramentum incarnationis (svátost vtělení).
Ke skutečnosti vtělení se vztahují všechna sacramenta.
Teorie symbolu – Augustinovo pojetí svátostí – vliv novoplatonismu. Mnohotvárnost světa lze pochopit jen ve světle Boží jednoty. Celé stvoření je signum – znamení, symbol bytí Božího. Obrazy a dění smyslového světa jsou znamením vyšší duchovní skutečnosti. – byl ovlivněn také NZ pojmem „semeion“ (řecky) – zázrak v NZ – znamení – toto znamení míří vždy ke konečné spáse – jednota mezi stvořením a vykoupením člověka.
Augustinovo východisko – novoplatonské signum a NZ semeion.

SIGNUM – VERBUM – RES  - důležité pojmy u Augustina.
Signum – znamení je věc přístupná smyslům, která přirozeně ukazuje  na něco jiného. Svátosti jsou signa, a to signa sacra, protože poukazují na božskou skutečnost.
Verbum – znamení je složeno z prvku a slova (elementum + verbum) – slovo přetváří element ve svátost. Element (voda) poukazuje na jinou skutečnost, slovem je to potvrzeno. „Odstraň slovo a voda zůstane pouhou vodou.“ Svátost je „viditelným slovem“ – jedná se o slovo církve (z Písma) – slovo Krista!!
Res – res significata – označovaná věc – „viditelné slovo“ je přístupné smyslům, ale věc – res je to, co zůstává skryto – je to však zakoušeno, pociťováno a chápáno. Res tedy není jen milost, ale celé tajemství Krista, Kristus sám i jeho dílo spásy. V souvislosti s res sacramenti (věc svátosti) mluví Augustin o účincích svátosti, o síle, o plodech svátostí. Svátosti jsou účinné proto, že v nich jedná oslavený Pán. Proti donatistům – udělený křest je vždy platný…“křtí Kristus“.
Hodnocení M. Schmause – „Augustinův pojem svátosti kolísá mezi znakově – spiritualistickým a spásně – realistickým pojetím. Proto se později na něj mohli odvolávat jak katoličtí, tak reformační teologové.“

Žádné komentáře:

Okomentovat