Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2.Teologická antropologie.

Biblické základy antropologie. SZ - Vznešenost podobnosti člověka s Bohem. Povinnost pracovat a odpočívat. Člověk v NZ – „stvořen podle Krista“. Člověk jako Boží obraz v patristickém myšlení.  Teorie rekapitulace – Ireneus z Lyonu. Apoštolští otcové a apologeté. Antropologie latinských otců. Augustinova koncepce teologické antropologie. Člověk jako tělesně-duchovní jednota. Původ člověka podle Zjevení v konfrontaci z přírodními vědami. Koncepce vysvětlující původ člověka podle Zjevení. Lidská přirozenost, jednota duše a těla. Nadpřirozený rozměr existence prvních lidí. Prvotní hřích, dědičný hřích. Andělé a démoni.

Žádné komentáře:

Okomentovat