Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. Základní mariologický princip

Klíčem k mariologii, jejím základním principem je Mariino Boží mateřství. Maria byla Bohem vybrána za matku jeho Syna. Odtud všechno vychází. Poslední dvě mariánská dogmata i mariánská úcta se zakládají právě na tomto principu. Maria je úzce spojena se svým Synem a s jeho dílem spásy. Maria je proto první v komunitě věřících, v církvi, která má svůj počátek v Kristu. Maria je člověk, na kterém se ukazují způsobem příkladným a symbolickým všechny vztahy člověka ke třem božským osobám. Maria je prvním dokonale vykoupeným člověkem a na ní vidíme dovršené to, co se jednou má uskutečnit na všech členech církve. Znovu si můžeme připomenout LG 53.

Žádné komentáře:

Okomentovat