Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. Stvoření v mudroslovné (sapienciální) literatuře

V této literatuře se pohlíží na Boha jako na stvořitele. Tato literatura se zajímá o řád stvoření, který ukazuje svrchovanou moudrost Boží, moudrost Tvůrce. Bůh pečuje o všechno a o všechny  (Job 38-42;  Moudr 7,21;  9,9;  12,1;  Sir 24,1-6;  Přís 8,22-31). Moudrost je Boží vlastností (Job 28,12-27). Moudrost jako „první stvoření“ se účastní na stvoření světa (je to literární forma, ne skutečná osoba). Moudrost je vyjádřením spásné přítomnosti Boží ve stvoření. Moudrý člověk přichází k poznání Boha jako toho, který skutečně je – (Mdr 13,1). Z velikosti a krásy stvoření se může odvodit existence Boha a jeho spásná vůle (Mdr 13,5 – srv. Řím 1,19nn).

Žádné komentáře:

Okomentovat