Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

9) Distribuce

Distribuce

- fyzické cesty, distribuční kanály

1. Fyzické cesty
- fyzický pohyb produktu
- pohyb plateb
- pohyb informací
- pohyb propagace
- pohyb vlastnictví

Fyzická distribuce
- skladování (maloobchod, velkoobchod)
- doprava (vodní, říční, potrubní)


2. Distribuční kanály (prodejní cesty)
• průmyslový spotřebitel
• konečný spotřebitel
- bez prodejní plochy
- s prodejní plochou
o jednoúrovňový (vysoké obchodní rozpětí u vícestupňových)
o dvojúrovňový (počet stupňů může prodražit výrobek)
o víceúrovňový (v Japonsku až 21 stupňů)


3. Výrobní prostředky


4. Organizace prodeje
- místa, kde nacházíme výrobky
- maloobchodní síť = soustava prodejen

Prodejny podle místa
- stavby spojené se zemí (fixní)
- nespojené se zemí (přemístitelné stánky – nejsou stavbou, kiosky = na rozdíl od stánku mají svůj přívod elektřiny, stánek v USA = automat na kartu)
- nestavby

Prodejny podle hloubky sortimentu
- plno
- široko
- specializované
- úzce specializované
- smíšené

Prodejny podle mobility
- pevné (kamenné, fixní)
- přenosné
- mobilní (pojízdné, pohyblivé)

Prodejny podle charakteru
• základní
• obchodní domy sdružené do pater (určitý sortiment)
- supermarket (diskontně orientované samoobsluhy s větší plochou)
- hypermarket (sortiment = 60 % průmyslového zboží, od určité plochy)
• nákupní střediska (zahraniční = samostatné obchody v určité budově, české = určené pro určitou střediskovou obec)
• smíšené prodejny (okraj měst, vesnice, základní druhy zboží)
• prodejní sklady (velkoobchod, samoobslužní velkosklad lze prodávat i konečnému spotřebiteli)

Velkosklady
- sdružují (nakupují) výrobky
- kompletují výrobky pro konečného spotřebitele
- světlost skladu = místo, kde se dá skladovat (bez pilířů)

Stavební hledisko
• otevřené (1 stěna, oplocené, zastřešení)
• polootevřené (musí mít střechu, 1-3 stěny, nevadí slunce, mráz, vítr, ale vadí déšť)
• uzavřené
- halové (do výšky až 12 m, regály, nevýhodou je zastavěná plocha, na okraji měst, střecha je zachycena na stěnách)
- výškové (nejvyšší 57 m, uprostřed měst, náročná technologie = regálové nakladače, střecha má konstrukci)
- patrové (využité staré objekty, z toho 1 patro, nevýhodou je nosnost)


5. Dopravní prostředky
- horizontální (po vodorovné rovině), 4-kol. vozíky (s přihrádkou nebo bez přihrádky), rudlíky
- vertikální (nahoru – dolů), výtahy, eskalátory, schody
- horizontálně – vertikální, dopravníky – transportéry, jeřáby, vozíky (nízko i vysoko zdvižné)
- paletizace, paketizace (drží sami objem)


6. Distribuční strategie
- výhled jakým způsobem výrobek uvedeme na trh
• povaha produktu (frekvence nákupu, cena, kvalita, obal)
• způsob jeho nákupu (typy nákupního chování)
• požadavky na úroveň služeb požadovaných při koupi (servis, doprava)
• požadavek na vyloučení vlivu konkurenčního zboží (slabé stránky konkurence)
• možnost kontroly podmínek prodeje

Žádné komentáře:

Okomentovat