Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1) Přednáška: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ

MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ

POTŘEBA = stav pociťovaného nedostatku
PODNIK = společenský systém, stochastický systém s určitou kulturou, určitou pravděpodobností


lidé interní = zaměstnanci, manažeři, vlastníci
externí = dodavatelé, odběratelé, regionální veřejnost ……na nich podniku záleží

funkce lidí = podnikové funkce: funkce personální = zaměstnanci
funkce řízení = manažeři
funkce finanční = vlastníci
funkce marketingová = dodavatelé, odběratelé

pozn.: Marketing se zaměřuje především na dodavatele a odběratele
Při analýze podniku začínáme analýzou vnějšího prostředí.

Řízení: - cílené ovlivňování lidí, ke kterému potřebujeme moc
- organizování - vedení lidí, motivace, kontrola
části: plánovací
realizační
kontrolní

Manažerské funkce: plánování, organizování, personalistika, vedení lidí, kontrola

Marketingové řízení je určitý proces řízení.

Marketing – filozofie
koncepce – výrobní, výrobková, prodejní, marketingová, společenská
dvě etapy - lidé touží, ale zboží není
- zboží je, ale lidé netouží

Marketing – směná činnost
směnný obchod → obchodník → současnost

Marketing – podnikové funkce
marketing má své místo v podniku, význam při obchodování, musí být v souladu s ostatními činnostmi podniku

Marketing – problémová oblast
na různých úrovních - zákazníci, dodavatelé
nebo vyšší zájmy - neziskové společnosti, marketing měst a obcí

Marketing výrobků
služeb
společenský

Žádné komentáře:

Okomentovat