Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1) Přednáška: Globalizace

Globalizace

- definice (přesná) se nikde nevyskytuje
- charakteristika (HN): globalizací se rozumí kvalitativní změny ve světovém hospodářství, které jsou umožněné pokrokem informačních, komunikačních a počítačových technologií a které znamenají, že se svět propojuje vzájemně v celek

• denní objem transakcí s mezinárodními měnami se pohybuje na úrovni 85% souhrnu všech devizových rezerv všech centrálních bank světa

• globálně produkované výrobky tvoří asi 35% celosvětové produkce

• prohlubuje se propast mezi bohatými a chudými zeměmi (hranice chudoby - méně než 1 USD na den)

- srovnávání světové konkurenceschopnosti jednotlivých zemí se porovnává dle 290 kritérií
- hodnotí se také úroveň managementu – ČR v roce 2000 až na 46 místě
- hodnocení firem probíhá i na národní úrovni – viz 100 nej …..(časopis Ekonom či HN)

Srovnávání – technika srovnání s určitou firmou je např.:

Metoda komparativního managementu (analýza)

- Je definována jako studium a analýza managementu v různých prostředích a je studiem proč podniky v různých zemích mají různé výsledky.
- Významným prvkem komparativního managementu je ekonomický růst a zvyšování produktivity.
• vliv vnějšího prostředí: vzdělanostní proměnné, sociálně kulturní faktory, etické, legislativní
a politické faktory, ekonomické faktory
= faktory které nejvíce ovlivňují výsledky firem

+ nový přístup: rozdělit záležitosti managementu na:
1) manažerské činnosti
2) nemanažerské činnosti

pozn.: Podstatou úspěšného podniku je disponibilita lidských a materiálních zdrojů.

a) Manažerské praktiky: plánování, organizování, personalistika, vedení, kontrola

tyto ovlivňuje:
1. věda o managementu

koncepce, principy, teorie, znalosti obecného použití

2. věda o podnikových funkcích

engeneering, výroba, marketing, finance

3. lidské zdroje
4. vnější prostředí

vzdělanost, politicko-legislativní, ekonomické, sociální, technologické, etické


b) Nemanažerské praktiky: engeneering, výroba, marketing, finance
- správné využití manažerských i nemanažerských praktik představuje znamenitost podniku

- znamená to nutnost aplikovat jednotlivé úspěšné body sledovaných na prostředí svého podniku

Světové trendy, které by měl mít každý podnik, aby uspěl ve světové konkurenci:

Podniky budoucnosti
Zaměření: - vize

Organizační architektura: - integrovaná
- plochá s vyššími pravomocemi
- globální
- síťová
- založená na IT (na informacích)
- respektující zájmy různých skupin (uvnitř i vně podniku)
- pružná
- přizpůsobivá
- učící se

Podniková strategie: - orientovaná na zákazníka
- orientovaná na přidanou hodnotu a totální kvalitu
- sledující čas (rychlost)
- inovativní
- podnikatelská

neustálá změna - pružné přizpůsobení

vize = všichni zaměstnanci musí mít přesnou představu o tom, co podnik čeká v budoucnosti

integrace organizační architektury = spolupráce všech útvarů k dosažení správného cíle

• v rámci globalizace dochází taktéž k regionální specializaci

Evropské standardy manažerské způsobilosti
(program CECIOS vytvoření EIM (Evropský institut managementu)

hodnocení úspěšnosti vrcholových manažerů:
1. schopnost řídit
2. přizpůsobivost
3. řídit lidi
4. řídit informace

= požadované klíčové způsobilosti u mezinárodních odborníků v oblasti řízení lidských zdrojů

+ nejdůležitější je „řízení změn“

Žádné komentáře:

Okomentovat