Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Technické rizikáTechnické riziká


TR sú spojené predovšetkým s uplatňovaním výsledkov vedecko-technického rozvoja, stretávame sa s nimi najčastejšie pri výskume a vývoji nových výrobkov a technológií.

TR, nazývané taktiež inžinierske, je spojené s tvorivým inžinierskym riešením, t. j. nadobúda na svojom význame najmä v súčasnosti pri prenikaní na kvalitne obsadené trhy s náročnými technológiami.

Veľkosť TR súvisí s troma okruhmi problémov:

I. Vložené prostriedky, veľkosť zdrojov pre výskum, dd. tradícia a možnosti čerpania z historických zdrojov, celkové technické a technologické zázemie, hlavne počet schopných inžinierskych pracovníkov.

II. Zvládnutie technického riešenia problému, druh technickej problematiky a jej svetové zvládnutie.

III. Použité prístupy, organizačné postupy a realizácia technických projektov, spravidla ide o veľmi početné a náväzné činnosti, kt. môžu spôsobiť sklzy a nedoriešenosť technického projektu, oneskorenie či zmeny investičnej akcie, problémy pri nábehu výroby.

Žádné komentáře:

Okomentovat