Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

SUBJEKTÍVNA PRAVDEPODOBNOSŤ 4.

SUBJEKTÍVNA PRAVDEPODOBNOSŤ 4.

Prednosťou vyjadrovania subjektívnych pravdepodobností pomocou pomeru stávok je, že prispieva k potlačeniu konzervativizmu hodnotiteľov, prejavujúcich určitý strach z využívania okrajov pravdepodobnostnej stupnice.

Pre hodnotenie podnikateľských projektov, kde faktormi rizika sú predovšetkým ceny, objemy predaja a nákladové položky, sa používa najmä trojuholníkové, rovnomerné a normálne (Gaussovo) rozdelenie.

Trojuholníkové rozdelenie sa môže použiť pre hrubé modelovanie, keď aktuálne údaje absentujú.

Rovnomerné rozdelenie je vhodne použiť pre kvantifikáciu vtedy, ak variabilita je rovnaká medzi dvoma hodnotami, alebo keď je známy len rozsah hodnôt. Na vyjadrenie sú potrebné dva parametre, ktoré popisujú plný rozsah rozdelenia a určujú pravdepodobnosti pre všetky hodnoty v definovanom úseku.

Na vyjadrenie normálneho rozdelenia je potrebný odhad základných číselných charakteristík: poloha a rozptyl, prípadne smerodajná odchýlka. Mnohé náhodné premenné alebo ich funkcie majú aspoň približne toto rozdelenie. Môžeme ho predpokladať všade tam, kde na kolísanie hodnôt náhodnej premennej pôsobí veľké množstvo vzájomne nezávislých vplyvov.

Nedostatky pri určovaní subjektívnych pravdepodobností
Stanovenie subjektívnych rozdelení pravdepodobností kladie na procesy ľudského usudzovania špecifické a pomerne značné nároky. Experimentálne psychologické výskumy ukazujú, že subjekt ako selektívny a sekvenčne pracujúci systém spracovania informácií s obmedzenou kapacitou je pre úlohy spojené s určovaním subjektívnych rozdelení pravdepodobností pomerne zle vybavený.

Žádné komentáře:

Okomentovat