Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

SUBJEKTÍVNA PRAVDEPODOBNOSŤ 3.

SUBJEKTÍVNA PRAVDEPODOBNOSŤ 3.

Číselné vyjadrenie subjektívnych pravdepodobností
Existuje potreba jednoznačnej a všeobecne prijateľnej stupnice pre popis a meranie neistoty. V praxi - najčastejšie 2 spôsoby kvantitatívneho vyjadrenia subjektívnych pravdepodobností, ktoré sú vzájomne medzi sebou prevoditeľné.

Prvá forma: absolútne vyjadrenie subjektívnej pravdepodobnosti – má podobu nezáporných čísel nadobúdajúcich hodnoty z intervalu 0 a 1, resp. 0 a 100%.
Tento spôsob vyjadrenia neistoty je rovnaký ako u meraní objektívnych pravdepodobností. Hodnota pravdepodobnosti 0 vyjadruje, že daný jav celkom iste nenastane. Hodnota 1 indikuje, že ide o jav celkom istý.

Druhá forma: relatívne vyjadrenie subjektívnej pravdepodobnosti:
buď * v tvare pomeru udávajúceho počet realizácií daného javu z celkového počtu možných prípadov,
alebo * v tvare tzv. pomeru stávok (napr. 3:1; 5:2 a pod.).

Prednosťou absolútneho vyjadrovania subjektívnych pravdepodobností číslami od nuly do jednej je to, že sa s nimi lepšie matematicky pracuje, ako aj to, že umožňuje plné využitie celej stupnice.
Spôsob vyjadrovania subjektívnych pravdepodobností pomocou pomeru stávok je vhodný predovšetkým v prípade malých pravdepodobností, pretože hodnotiteľ ľahšie rozlišuje výrobky „jeden zo sta“ a „jeden z tisíce“, ako medzi zodpovedajúcimi absolútnymi číslami 0,01 a 0,001.

Žádné komentáře:

Okomentovat