Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

SUBJEKTÍVNA PRAVDEPODOBNOSŤ 1.

SUBJEKTÍVNA PRAVDEPODOBNOSŤ 1.

Pravdepodobnosti jednotlivých rizikových situácií nie je možné spravidla stanoviť štatistickým spracovaním údajov z minulosti, pretože tieto údaje buď nie sú k dispozícii vôbec, alebo môžu mať v určitej miere len pomocný charakter.

Pravdepodobnosť ohodnotenia rizikových situácií preto nie je možné vyjadriť pomocou tzv. objektívnej pravdepodobnosti založenej na spracovaní minulých štatistických údajov, pretože jej číselné hodnoty sú nezávislé na subjekte, ale len pomocou tzv. subjektívnej pravdepodobnosti.

Subjektívna pravdepodobnosť je založená na predpoklade, že každý subjekt (manažér, podnikateľ, expert) má určitý stupeň presvedčenia o výskyte nejakého javu alebo udalosti, ktorá je pre neho, okolie významná.

Žádné komentáře:

Okomentovat