Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Schéma nákupní a prodejní kalkulace

Schéma nákupní a prodejní kalkulace

Se schematy sestavování prodejní ceny se lze setkat v mnoha podobách, např.:
Nákupní kalkulace - obvykle na základě ceníků či nabídek (zde je však často uváděna cena bez DPH)

• Smluvní (nákupní) cena, cena pořízení + náklady spojené s pořízením (obal, doprava1, nakládka, vykládka, telefon, cestovné, clo, event. KR, úroky) + obchodní přirážky (DPH, spotřební daň - pokud je obchodník neplátcem) - srážky z ceny, slevy (rabat, event. skonto, bonifikace) + provize

Kalkulace krátkodobých výsledků na základě hrubých výnosů:
- při použití pořizovacích cen, v případě, kde prodejní ceny nejsou stabilní, např. v důsledku rabatů. Propočtovou základnou je průměr OM v minulosti
- při použití prodejních cen za daných podmínek (např. v případě evidence zbožových skupin, prvotní evidence je vedena souběžně v prodejních i pořizovacích cenách.

Počáteční zásoba v prodejních cenách (PC)
+ Nákup v PC - Obrat - změny cen = konečná zásoba v PC za zbož. Skupin (vč. OM)
- OM = konečná zásoba v pořizovacích (NC)

Počáteční zásoba v NC (pořiz. cena) + Nákup v NC - Konečná zásoba = Prodané zboží v NC

Žádné komentáře:

Okomentovat