Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Riziko 2.


Riziko: veličina tvorená 2 komponentami:

1. neistota
2. určitý možný negatívny dopad neistoty

Prelom - r. 1980 – Bowman: bývalý bankár (finančný matematik) „Risk paradox in strategie management“ – analyzoval údaje získané z kapitálových trhov za dobu 10 rokov a ukázal na existenciu paradoxu vo vzťahu „výnos – riziko“ (výnosnejšie CP = väčšie riziko - riziko nie je len finančná strata, ale aj vysoký zisk)

Podnikateľské riziko sa nezameriava len na negatívnu stránku, ale i na pozitívnu stránku (pozitívne odchýlky), t.j. na príležitosti.
Podnikateľské riziko je hnacím motorom - ide tu o využitie príležitostí.

Axiómy podnikania:

1. „investori, ktorý očakávajú vysoké zisky, musia byť ochotní niesť riziko“ (Takmer všetci investori preferujú vysoký očakávaný výnos a nízke riziko. Nájsť takúto investíciu je veľmi ťažké)
2. „Žiaden obed nie je zadarmo“

3. „Správne merať úspešnosť podnikania“ (výsledok, hlavné riziko).

Na meranie sú tu dôležité: kvalitné vstupné informácie, kvalitné metódy merania rizika.

Žádné komentáře:

Okomentovat