Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Riziká v oblasti informatiky 2.

Riziká v oblasti informatiky 2.

Neznalosť, resp. neinformovanosť predstavuje vysoký stupeň rizika. V súvislosti s dôležitosťou informačných systémov do popredia vystupuje niekoľko základných hodnôt, ktoré je treba chrániť, a tie sa rozdeľujú do 3 kategórií:

1. Informácie (Data)
- Informácie tvoria dôležitý prvok celkovej hodnoty podniku. Je potrebné si uvedomiť, že informácie sú nástrojom potrebným pre prijatie rozhodnutí. Podstatný význam má ich presnosť a využiteľnosť.
- Informácia je často veľmi dôverným materiálom. Stačí uviesť závažnosť dôsledkov pre existenciu podniku v prípade, keď by sa do rúk konkurencie dostal napr. zoznam odberateľov.

2. Programy (Software)
- Programové zabezpečenie má nielen finančnú hodnotu spojenú hlavne s jeho nákupom, resp. vývojom, ale od spoľahlivosti softwaru závisí aj korektnosť a využiteľnosť informácií pri závažných rozhodnutiach.
- Programy vo vzťahu k informáciám plnia úlohu generátora, a to na základe dynamického vývoja vzťahu príčina – dôsledok.

3. Technika (Hardware)
- Technické vybavenie je relatívne najdostupnejšie. Pozostáva z celého radu prvkov potrebných pre fungovanie IS: počítač, vstupné jednotky, výstupné jednotky, jednotky prídavných pamätí.

Žádné komentáře:

Okomentovat