Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Riziká v oblasti informatiky 1.


Riziká v oblasti informatiky


Počítačové systémy sú dnes jedným z „nervových centier“ podniku, pretože plnia operačnú, integračnú a komunikačnú funkciu, majú obrovské pamäťové kapacity a riešia dôležité úlohy spracovania informácií, ktoré sa už nezaznamenávajú v inej podobe.
Význam a vážnosť rizík v oblasti informatiky rastie v súvislosti s využívaním počítačových sietí.

Úspešné riadenie potrebuje použiteľné a presné informácie poskytované prostredníctvom informačných systémov. Ide o uplatňovanie procedúr a metód pre pravidelný plánovaný zber, spracovanie, distribúciu a využívanie informácií v rozhodovacích procesoch.

Každá organizácia, ktorá chce byť v súčasnosti úspešná a konkurencieschopná, si musí vybudovať svoj vlastný informačný systém.

Žádné komentáře:

Okomentovat