Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ovplyvniteľné faktory rizika, Relatívne ovplyvniteľné faktory rizika, Neovplyvniteľné faktory rizikaOvplyvniteľné faktory rizika

sa vzťahujú najmä k procesom prebiehajúcim vo vnútri P, napr. prostredníctvom zvýšenia kvality výrokov a kvality servisu je možné pôsobiť na zvýšenie objemu predaja a zvýšenie predajnej ceny (práve kvalita výrobkov a servisu predstavuje úzke miesto pre slovenské P.

Relatívne ovplyvniteľné faktory rizika

sa týkajú niektorých faktorov spojených s tou časťou okolia podniku, ktoré je tvorené národnou ekonomikou (napr. dopyt na vnútornom trhu, zabezpečenie surovinami a materiálmi a pod.) a podstatná časť faktorov spojených s aktivitami daného podniku (napr. uplatnenie výsledkov vedecko-technického pokroku, moderných informačných technológií a pod.).

Neovplyvniteľné faktory rizika

sa týkajú predovšetkým okolia podniku.

Tieto faktory ovplyvňujú procesy prebiehajúce vo vnútri národnej ekonomiky, ale aj mimo jej rámcov (napr. ceny surovín a materiálov dovážaných zo zahraničia, dopyt na zahraničných trhoch, devízové kurzy, politická situácia v konkrétnych krajinách).

Žádné komentáře:

Okomentovat