Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Marketingová stratégia, Výrobková politika, Cenová politikaMarketingová stratégia

Výrobková politika

• štandardizácia produktov a služieb

Faktory štandardizácie:

- homogenizácia potrieb a očakávaní
- harmonizácia technických noriem
- úspory z rozsahu

Distribučná politika
Trendy v distribučnej politike v EÚ:
- dochádza k veľkému rozvoju samoobslužných firiem predaja, najmä potravín
- zvyšuje sa predajná plocha a podstatne sa znižuje počet malých predajní
- dochádza k veľkej koncentrácii fin. zdrojov, kt. dôsledkom je vznik medzinárod. kapitálovo silných distribuč. skupín

Cenová politika
- vplyva ze zavedenia eura

Základné cenové stratégie v medzinárod. prostredí:
• stratégia jednotných cien – predajné ceny sú rovnaké vo všetkých krajinách, zamedzuje paralelným dovozom
• jednotná pozícia pre všetky krajiny – cena sa na rôznych trhoch líšia, cena stanovená podľa úrovne cien najvýznamnejších konkurentov

Žádné komentáře:

Okomentovat