Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Komunikačná politika


Komunikačná politika


- európske ochranné známky (vydáva Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu so sídlom v Alicante v Španielsku, vznikol v r. 1996)
- legislatíva porovnávacej reklamy (je to reklama, kt. priamo alebo nepriamo pomenuje konkurenta alebo jeho výrobky alebo služby)

Porovnávacia reklama je v EÚ povolená, ak sú dodržané predpoklady:

1. nie je nepravdivá
2. porovnáva výrobky a služby uspokojujúce rovnaké potreby
3. nevyvoláva pochybnosti o tom, kto je zadávateľom reklamy a kto je porovnávaným konkurentom
4. jasne definuje, o aký výrobok alebo službu ide
5. nediskredituje konkurenčný výrobok alebo značku

Žádné komentáře:

Okomentovat