Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Klasifikácia rizika, Podnikateľské riziko

Klasifikácia rizika

Podnikateľské riziko

Toto riziko sa vyznačuje tým, že nebezpečnosť nežiadúcich odchýlok od plánovaných výsledkov vystupuje často spolu s nádejou na žiadúce (pozitívne) odchýlky od týchto výsledkov.

Toto riziko treba teda chápať ako určitú pravdepodobnosť, že skutočne dosiahnuté hospodárske výsledky podnikateľskej činnosti sa budú odchyľovať od výsledkov predpokladaných, pričom tieto odchýlky môžu byť: * žiadúce (smerom k vyššiemu zisku), * nežiadúce (smerom k strate).

Toto riziko sa označuje taktiež ako nepoistiteľné, nemerateľné a dynamické.

Nepoistiteľné – aj keď v dnešnej dobe je veľa podnikateľských rizík už poistiteľných.
Poistné je však veľmi vysoké.
Nemerateľné – t. j. každý podnikateľský projekt je jedinečný, preto tu nemožno vychádzať zo
štatistických údajov z minulosti.
Dynamické – t. j. príčiny rizika sú zakotvené v zmene ekonomiky (národnej a svetovej), politiky, ďalej v rozvoji vedy a techniky, technológie, organizácie atď.

Čisté a podnikateľské riziko majú spoločné to, že sa môžu vzťahovať tak k budúcim výnosom, ako aj k nákladom.

Žádné komentáře:

Okomentovat