Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Klasifikácia rizika, Čisté riziko


Klasifikácia rizika


V súčasnosti sa hodnotia dopady rizika, menej už príčiny rizika.
Podľa dopadov rizika rozoznávame:

1. čisté (poistiteľné) riziko
2. podnikateľské (špekulatívne) riziko

Čisté riziko

Je to riziko, u kt. existuje nebezpečie vzniku len nepriaznivých situácií, resp. nepriaznivých odchýlok od požadovaného stavu, za ktorý sa považuje uchovanie majetku, príp. ľudských životov a zdravia.

Spravidla sa vzťahuje k stratám a škodám na majetku hospodárskych organizácií a jednotlivcov, poškodeniu zdravia, resp. stratám životov jednotlivcov a členov organizačných jednotiek. Tieto straty sú najčastejšie spôsobené poruchami, resp. haváriami výrobných zariadení, zlyhaním bezpečnostných zariadení, jednaním ľudí atď.

Toto riziko sa označuje taktiež ako poistiteľné, merateľné, statické.

Poistiteľné – t. j. tomuto riziku sa už od dávna dá chrániť rôznymi formami poistenia.
Merateľné - t. j. existujú historické údaje, kt. umožňujú kvantifikáciu tohto rizika.
Statické – t. j. toto riziko je vlastné ekonomike, kt. sa nemení.

Žádné komentáře:

Okomentovat