Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kalkulační metody ÚVN, kalkulace přirážková


Kalkulační metody ÚVN

Kalkulace přirážková
prodej vícero druhů zboží.

Ke zjištění podílu nepřímých nákladů na příslušné kalkulační jednice je nutno nejprve vypočítat poměr mezi celkovou částkou rozpočtovaných nepřímých nákladů a zvolenou rozvrhovou základnou. Tento poměr je vyjádřen jako:

a) režijní přirážka – při peněžní rozvrhové základně (např. přímé mzdy)
b) režijní sazba – při naturální rozvrhové základně (např. strojní hodiny)

Režijní sazba % = Rozvrhovaný režijní náklad x 100
Rozvrhová základna (přímé mzdy, prodejní plocha)

Rovněž v případě zisku lze vyjádřit ziskovou přirážku v %. Obvykle je počítána z celkových nákladů a při rozvrhu se vychází z již vykalkulovaných celkových nákladů, při některých postupech je přiřazován k přímým nákladům.

Příklad:
Kalkulace pomocí úměry:
Známe celkové nepřímé (režijní) náklady, celkové nákupní ceny výrobků A a B. Celkové nepřímé náklady ke zjišťovanému podílu nepřímých nákladů na zboží A se rovnají celkové nákupní ceně A i B ku celkové nákupní ceně zboží A.

Nepřímé náklady:

XA = nákupní cena : NA
A +B neznámý A + B A
podíl nepřímých nákladů

Žádné komentáře:

Okomentovat