Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kalkulační členění nákladů

Kalkulační členění nákladů

Kalkulační členění nákladů, úplných VN, absorpční kalkulace

Využívá se zejména v případech neexistence tržní ceny, monopolního postavení, při jednodušší organizační struktuře podniku. Výhodou jsou jednoduše zjistitelné průměrné náklady, je méně náročná na zpracování1. Prodejní cena je stanovena plnými náklady.

1) Sledované náklady přímo souvisejí s konkrétním druhem výkonů, jedná se o přímé náklady (náklady jednicové), které lze přímo zjistit na jednotku produkce, výkonu, zboží, (spotřeba přímého materiálu, přímé mzdy apod.).

2) Náklady se neváží k jednomu druhu výkonů, zajišťují provoz podniku – nepřímé náklady neboli režijní, (odpisy dopravních prostředků, spotřeba elektrické energie apod.).
Většina režijních nákladů (mimo těch, které souvisejí s konkrétním druhem výkonu), je společná více druhům výkonů. Těmto nákladům je třeba přiřadit konkrétní kalkulační jednici pomocí zvolené kalkulační metody.Metodou kalkulace se tedy rozumí způsob stanovení předpokládané výše, resp. následného zjištění skutečné výše nákladů na konkrétní výkon.

Kalkulační jednicí je přesně vymezený jednotlivý odbytový nebo vnitropodnikový výkon (např. ve výrobě 1 pár bot, 1 m látky apod., v obchodě náklady na jednotku prodávaného zboží atd.).

Kalkulované množství zahrnuje určitý počet kalkulačních jednic, pro něž se stanovují náklady. Jedná se o významný propočet z hlediska určení průměrného podílu, zejména fixních nákladů na kalkulační jednici, je třeba je uhradit v ceně těchto výkonů při jejich prodeji. (Pokud se změní kalkulované množství či sortimentní složení pro potřeby rozhodování je třeba znovu provést propočet).

Žádné komentáře:

Okomentovat