Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kalkulace pomocí rozpočítávacího koeficientu


Kalkulace pomocí rozpočítávacího koeficientu:


Rozpočítávací (rozvrhovou) základnu tvoří součet nákupních cen.

Dále je zjištěn podíl celkových nepřímých nákladů a součtu nákupních cen (rozvrhové základny) = k
NN........nepřímé náklady
NC........přímé, zde nákupní náklady

Jednotlivé nákupní ceny se pronásobí rozpočítávacím koeficientem a dostaneme zjišťované nepřímé náklady připadající na zboží A a B.

NCA x k = NNA (XA)
NCB x k = NNB (XB)

Rozpočítávací koeficient je podílem režijních a přímých nákladů. Výpočet režie na druh zboží spočívá v součinu rozpočítávacího koeficientu a přímých nákladů na výrobek, zboží.

Prodejní cena je určena: náklady - úplné náklady, výkonu (neexistuje tržní cena, monopol)
- variabilní náklady výkonu (zejména pak dodatečný prodej, náhradní činnost při narušení plánované činnosti podniku) viz kalkulace dílčích nákladů ad B : trhem, náklady je třeba přizpůsobit ceně

Žádné komentáře:

Okomentovat