Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Identifikácia faktorov rizika


Identifikácia faktorov rizika


Náplňou tejto fázy je stanovenie faktorov rizika ako aj veličín, ktorých možný budúci vývoj by mohol ovplyvniť, a to nielen negatívne, ale tiež pozitívne, dopady a účinky podnikateľského projektu.

Stanovenie faktorov rizík nemožno spravidla podporiť pomocou nejakých modelových techník, ale spočíva prevažne na znalostiach, skúsenostiach a intuícii pracovníkov, ktorí sa na príprave podnikateľského projektu podieľajú.

Významným informačným zdrojom pre identifikáciu faktorov rizika bude spracovávaná prípravná dokumentácia podnikateľského projektu. Je zrejmé, že táto fáza analýzy rizika má výrazne tvorivý charakter a ich výsledky sú závislé na tom, do akej miery sa podarí vytvoriť prostredie stimulujúce hľadanie možných príčin prípadného budúceho neúspechu podnikateľského projektu.

Výsledkom stanovenia faktorov rizika je písomný záznam týchto faktorov, vzťahujúcich sa k pripravovanému podnikateľskému projektu. Vzhľadom k prechodu na trhovú ekonomiku možno očakávať, že počet zistených faktorov rizika vzťahujúcich sa k danému podnikateľskému projektu bude veľký.

Vzhľadom k tomu, že rešpektovanie veľkého počtu faktorov rizika by značne sťažilo analýzu rizika podnikateľského projektu, pričom dopad niektorých z týchto faktorov na efekty projektov nebude podstatný, je potrebné v ďalšej fáze posúdiť významnosť týchto faktorov a tak dospieť k účelnej redukcii súborov faktorov rizika vylúčením faktorov málo dôležitých.

Žádné komentáře:

Okomentovat