Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Hodnotenie pravdepodobnosti výskytu faktorov rizika a intenzity účinkov na výsledky projektu 1.Hodnotenie pravdepodobnosti výskytu faktorov rizika a intenzity účinkov na výsledky projektu
možno vyjadriť:

a) verbálnou stupnicou
- je to stupnica s piatimi stupňami hodnotenia, keď pravdepodobnosť výskytu faktorov rizika môže nadobudnúť niektoré z týchto hodnôt: zanedbateľná, malá, stredná, značná, vysoká.

Rovnaké stupnice možno použiť k ohodnoteniu intenzity negatívneho účinku výskytu faktorov rizika na výsledky pripravovaného podnikateľského projektu, keď sa tento účinok môže hodnotiť ako zanedbateľný, malý, stredný, značný a vysoký.

Hodnotenie významnosti faktorov rizika prebieha tak, že experti stanovujú pravdepodobnosti výskytu faktorov rizika a intenzitu ich negatívnych účinkov na výsledky projektu s využitím vyššie uvedenej stupnice (každý expert pritom ohodnocuje iba tie faktory rizika, ktoré spadajú do jeho oblasti kompetencie).Významnosť každého faktora rizika je potom tým väčšia, čím vyššie ohodnotenie z hľadiska oboch aspektov získal.

Žádné komentáře:

Okomentovat