Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Hodnotenie pravdepodobnosti výskytu faktorov rizika a intenzity účinkov na výsledky projektu 2.

Hodnotenie pravdepodobnosti výskytu faktorov rizika a intenzity účinkov na výsledky projektu 2.

b) kvantitatívne

- ak by sme jednotlivým stupňom použitej hodnotiacej stupnice priradili čísla, potom môžeme významnosť faktorov rizika stanoviť ako súčin ich ohodnotení z hľadiska pravdepodobnosti výskytu a ohodnotenia z hľadiska negatívneho dopadu na výsledky projektu.
Ohodnotenie najvýznamnejšieho faktora rizika je potom 25 (t. j. hodnoteného z hľadiska oboch aspektov stupňom 5).

Tak môžeme usporiadať jednotlivé faktory rizika podľa ich dôležitosti od faktora najdôležitejšieho až po faktor najmenej významný. Faktory na prvých miestach ich usporiadania podľa významnosti tvoria potom tie faktory rizika, ktoré bude potrebné v ďalšej príprave podnikateľského projektu rešpektovať, pričom ostatné faktory rizika možno zanedbať a pracovať s nimi ďalej ako s deterministickými veličinami.

Žádné komentáře:

Okomentovat