Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Finančné riziká 2.

Finančné riziká 2.

• riziko štruktúry dodávateľov a odberateľov

- riziko financovania dodávateľského a odberateľského úveru je založené na tom, že väčšinou do 20 – 30% z celku sa pripúšťa účasť jediného dodávateľa. Keď sa táto miera prekročí, vzniká veľké riziko z možnosti ovplyvnenia firmy špekulatívnym spôsobom.

• riziko z faktora času

- s rastúcim časovým horizontom rastie i FR rozhodovacej situácie.

Čím je podnikateľský zámer dlhodobejší, tým väčšie nepresnosti a neistoty čakajú firmu, tým väčšie riziko je spojené s rozhodnutím. Čím viac prostriedkov je viazaných do dlhodobého zámeru podniku, tým je menšia pružnosť, tým je obmedzenejší pohyb, tým je väčšie riziko neúspechu. Pri nízkej návratnosti vloženého kapitálu a veľkej fondovej vybavenosti je menšia nádej na pružné rekcie. Základnou ochranou proti tomuto riziku je pružná reakcia a minimum vloženého kapitálu do nelikvidných transakcií.

Žádné komentáře:

Okomentovat