Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Finančné riziká 1.


Finančné riziká

FR sú veľmi dôležité pre analýzu plánu podnikania a pri strategickom rozhodovaní.

Druhy FR sú:

• riziko zdrojovej štruktúry financií
- pomer cudzieho kapitálu k vlastnému kapitálu je merítkom rizikovosti.
Cudzí kapitál je rizikový, najmä pri recesii, keď ohrozuje finančné prežitie firmy a stáva sa najčastejšie príčinou krachu firmy. Cudzí kapitál za konjunktúry môže však firme pri nižšej rentabilite a pri väčšom objeme výroby spôsobiť dosiahnutie celkove väčšieho objemu zisku.

• riziko zo zmeny úrokových sadzieb
- o úrok. sadzbe rozhoduje trhová situácia, hlavne trh cenných papierov, burza, finančná politika, menová politika a hospodársky rast.

V konjunktúre a pri dostatku kapitálu, keď klesá úroková sadzba, je výhodné na veľký úver investovať. Do tejto oblasti patria aj kurzovné riziká pri devalváciách a revalváciách, zmeny podmienok vnútornej zmeniteľnosti, premenlivosť stavu hotovosti v cudzej mene na devízových účtoch, špekulatívne problémy finančného podnikania.

Žádné komentáře:

Okomentovat