Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ANALÝZA FAKTOROV RIZIKAANALÝZA FAKTOROV RIZIKA


Racionálny postup analýzy a hodnotenia podnikateľských projektov z hľ. práce s rizikom a neistotou zahŕňa tieto fázy:

• identifikácia faktorov rizika

• stanovenie významnosti faktorov rizika

• stanovenie miery rizika (meranie rizika)

• hodnotenie rizika

• príprava opatrení zameraných na oslabenie príčin rizika

• príprava opatrení zameraných na oslabenie dopadov rizika

• príprava plánu korekčných opatrení a sledovanie vývoja faktorov rizika

• spracovanie dokumentácie

Tento postup analýzy a hodnotenia podnikateľských projektov je náročnejší, a tým aj nákladnejší, ako doposiaľ používané postupy. Vzhľadom k tomu sa tento postup neuplatňuje vždy, len pri veľmi dôležitých podnikateľských projektoch (napr. ak si podnikateľský projekt vyžaduje vysoké investície).

Žádné komentáře:

Okomentovat