Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK


Další operace s pohledávkami


ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK
-
jedná se o vzájemnou úhradu pohledávek a závazků bez použití peněžních prostředků. Může se v tomto případě jednat i o jednostranný právní akt. Nezbytnou podmínkou je, aby šlo o pohledávky stejného druhu, tedy peněžité.

Nelze započíst pohledávku peněžitou a nepeněžitou. Dále nelze započíst pohledávky promlčené, pohledávky, kterých se nelze domáhat u soudu, nelze též započíst pohledávku splatnou a nesplatnou. V praxi je běžné uzavírání dvoustranných smluv o započtení pohledávek a závazků. Tento postup může přispívat k průkaznosti evidence.

Žádné komentáře:

Okomentovat